👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه کارآموزی برق

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

4

فصل اول : شرکت های توزیع و وظایف آن ها

1 – 1 انواع وسایل مورد نیاز در تحقیق های فشار متوسط و ضعیف

5

1 – 2 - وسایل استفاده شده در این طرح:

8

1 – 3 - الزاماتی که توسط برق منطقه ای برای انجام این طرح به شرکت دیکته شده است :

8

1 – 4 - فعالیت های انجام شده

9

1 – 5 - وظایف شرکت های توزیع برق

11

1 – 6 - شبکـه

11

1 – 7 - شبکـه های توزیع از نظر ساخت

11

1 – 8 - مزایای شبکه های هوایی عبارتنداز :

12

1 – 9 - عیوب شبکه های هوایی عبارتند از :

12

1 – 10 - مزایا و معایب شبکه های زمینی عبارتند از :

13

1 – 11 - عیوب شبکه های زمینی

13

1 – 12 - آشنایی با هادی ها

14

1 – 13 - آشنایی با انواع پایـه ها

14

1 – 14 - پایه های چوبی

15

1 – 15 - پایه های چوبی دارای مزایای زیر هستند:

15

1 – 16 - انواع پایه های چوبی

16

1 – 17 - پایه های بتنی

16

1 – 18 - پایه های فولادی

17

1 – 19 - نصب پایه ها

17

1 – 20 - آشنایی با بدست آوردن محاسبات عمق چاله برای نسبت پایه ها

18

1 – 21 - طریقه نصب پایه در داخل گودال

18

فصل دوم : آشنایی با مقره های توزیع

2 – 1 - انواع مقره های مورد استفاده در شبکه های توزیع

21

2 – 2- انواع یراقالات فقط موارد

21

2 – 3 - آشنایی نزدیک راک

21

2 – 4 - قسمت های یک کت اوت

22

2 – 5 - انواع کت اوت

23

2 – 6 - ساختمان فیوز کت اوت باز

23

2 – 7 - برای راه اندازی یک پمپ کشاورزی در بخش فرمان به وسایل زیر نیاز داریم :

24

2 – 8 - عیب یابی تابلو برق کشاورزی

26

2 – 9 - فعالیت های کلی انجام شده در طول کارآموزی

27

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه یازدهم آپارتمان مسکونی مدرن 16 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش نقش عدم پیش بینی کلاهک در سنجش لیزرهای صفحه نازک بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق كیفری ایران مبانی نظری وپیشینه تحقیق سطوح انگیزه یادگیری بالینی مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی