👈 فروشگاه فایل 👉

راهنمای اجرای ماتریس های پیشرونده ریون سری های A . AB . B ( رنگی )

ارتباط با ما

... دانلود ...

راهنمای آزمون ماتریس های پیشرونده ریون کودکان

مشخصات « راهنمای آزمون ماتریس های پیشرونده ریون کودکان سری

های A . AB . B ( رنگی ) »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

تعداد سوال: 36 سوالی

نوع فایل: word

در جریان یك مصاحبه اولیه، نام سن وسایر اطلاعات مربوط به آزمودنی را روی برگ نمره گذاری می نویسند. آنگاه دفترچه تصاویر را باز می كنند. اولین تصویر یعنی A 1 را به آزمودنی نشان می دهند. به او می گویند: این تصویر را خوب نگاه كنید( تصویر بالایی ). قسمتی ازآن برداشته شده است ( نشان می دهند ). قسمت برداشته شده در بین تصاویر پائینی است. هر یك از تصاویر پایینی شكل قسمت برداشته شده بالا را دارند. یعنی تصاویر پایینی می توانند قسمت برداشته شده تصویر بالارا پركنند. اما همه آنها نمی توانند تصویر بالا را تكمیل كنند. فقط یكی از آنها می توانند تصویر بالایی را تكمیل كند.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی برق در نیروگاه نکا گزارش كاراموزی پتروشیمی پروپوزال مدیریت (بررسی تاثیر مولفه های جو وب‌سایت فروش بر رفتار مصرف کننده با در نظر گرفتن متغیر میانجی شیفتگی) پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت : اتوماسیون و نگهداری تعمیرات مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی