👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت روش شناسی در تحقیق و تئوری هایی درباره استفاده از اطلاعات حسابداری

ارتباط با ما

... دانلود ...

ازدیدگاه تئوری حسابداری کنونی نمی توان هیچ نوع رفتارقابل پیش بینی را توجیه کرد.

نظریه پردازی نخستین گامی است که در راه تدوین یک تئوری برداشته می شود.

ولی در مرحله های تدوین تئوری گام نظریه پردازی برداشته نمیشود زیرا

1_نتیجه های تئوری آزمون نشده اند

2_برپایه قضاوت های ارزشی آزمون نشده قرار می گیرند

روش شناسی تحقیق جهت ارائه تئوری حسابداری

1_ استنتاجی یا قیاسی

2_ استقرایی

3_ روش عملی

4_ روش علمی در تحقیق

5_ روش اخلاقی

6_ روش رفتاری

👇محصولات تصادفی👇

جزوه فیزیولوژی گیاهی تحقیق در مورد بحران طلاق دانلود مقاله ورد راجب برنامه ریزی منابع سازمان ERP راهنمای اجرای ماتریس های پیشرونده ریون سری های A . AB . B ( رنگی ) مقاله ترجمه شده تئوری الاستیسیته