👈 فروشگاه فایل 👉

ICS و مدیریت مردم محور بلایا

ارتباط با ما

... دانلود ...

رح دوره: (لطفا شرح دهید)

این درس به بیان مفاهیم ICS و مدیریت مردم محور بلایا ، اصطلاح شناسی و تعاریف مرتبط ، ارتباط با سلامت و همچنین منابع آموزشی و پژوهشی ملی و بین المللی در این فیلد در قالب 8 جلسه دو ساعتی برای هر كدام می پردازند.

هدف کلی: (لطفا شرح دهید)

آشنایی دانشجو با مفاهیم ICS و مدیریت مردم محور بلایا و همچنین منابع آموزشی و پژوهشی ملی و بین المللی در این فیلد

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی مقدمات ظهور پاورپوینت تصفیه لجن و فاضلاب شهری طراحی دانشکده معماری زاها حدید پاورپوینت بررسی مسجد جامع اردستان - معماری اسلامی پروژه کارآفرینی تولید کمپوت و کنسرو(با ظرفیت 1000 تن در سال)