👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت سبک شناسی (2) نثر

ارتباط با ما

... دانلود ...

«اهداف کلی درس»

فصل اول

نثر مرسل

(دوره سامانیان)

مقدمه ای بر دوره های نثر1

ادوار سبکی از دیدگاه تاریخی(بر حسب توالی قرون):

اقسام نثر موزون یا مسجع:

فصل اول (نثر مرسل)

نثرهای بازمانده از دوره سامانی

مقدمه شاهنامه ابومنصوری:

تاریخ طبری

ویژگی ادبی وسبکی تاریخ طبری

تفسیر طبری 1

تفسیر پاک

تفسیر کمبریج:

دوره غزنوی

آثار معروف دوره غزنوی

فصل دوم

نثر بینابین

علل وجودی نثر بینابین:

آثار ادبی عهد غزنوی

قابوس نامه

فصل سوم

نثر موزون

طبقات صوفیه:

فصل چهارم

عصر سلجوقی،نثرفنی

منشآت خاقانی:

منشآت رشید وطواط:

فصل پنجم

نثر ساده و بینابین قرن ششم

فصل ششم

دو جریان ادبی در قرن ششم

فصل هفتم

ادامه نثر فنی در قرن هفتم

آثار تاریخی (نثر فنی) در قرن هفتم

فصل هشتم

امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم

فصل نهم

هم مرسل هم فنی

فصل دهم

اثرات حمله مغول

فصل یازدهم

کتب تاریخی ساده قرن هشتم

فصل دوازدهم

کتب ادبی و عرفانی قرن هشتم

فصل سیزدهم

نثر در قرن نهم (عهد تیموری و شاهرخی)

برخی از ویژگی های ادبی قرن نهم

فصل چهاردهم

نثر دوره صفویه

(از قرن دهم تا میانه قرن دوازدهم)

فصل پانزدهم

از میانه قرن دوازدهم تا اواسط قرن چهاردهم

عصر قاجار)

فصل شانزدهم

نثر دوره معاصر

داستان نویسی 1

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول ساختمان آپارتمان مسکونی 3 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش ترجمه مقاله بهینه سازی آماری متغیرهای فرآیند فیزیکی برای تولید بیو پلاستیک (PHB) توسط آلکالی ژن های SP. پاورپوینت منحنی عمر شرکت پاورپوینت درباره تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی خلاصه کتاب مدیریت پروژه عاصمی پور