👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه رادار

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه‌

رادار یک دستگاه رادیویی است که برای مشاهده اجسام و اندازه‌گیری برخی ویژگی‌های آنها به وسیله امواج الکترومغناطیسی به کار می‌رود کاربرد اصلی رادار و محل پیدایش و رشد آن در صنایع نظامی و هوانوردی است و نقش اصلی یک سیستم راداری نظارت بر یک محدوده بزرگ و تشخیص اجسام متحرک، ردیابی اهداف و استخراج مشخصاتی مانند سرعت و ارتفاع و می‌باشد...

👇محصولات تصادفی👇

نقشه اتوکدی بازار کنترل توان پایین­ لینک برای شبکه­ های فمتوسل پروژه و تحقیق کامل در مورد زلزله ......مناسب برای ارایه به دانشگاه و مدارس نقشه های اتوکدی آپارتمان4 طبقه، هرطبقه 4 واحده، نمونه دوم مجموعه دهم مقالات مدیریت مالی -سود