👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت آفات مهم گیاهی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مو ضوع:

•آفات مهم گیاهی

مگس خربزه

زیست شناسی:

کنترل مگس خربزه:

زیست‌شناسی:

کنترل شیمیائی:

کرم سیب:

زیست شناسی:

مبارزه:

•بیو لوژیک

سپر دار واوسیب:

زیست شناسی:

مبارزه:

بیو لو ژیک:

شته سیاه باقالا:

زیست شناسی:

کنترل:

شته سبز سیب

زیست‌شناسی:

کنترل شیمیایی:

سرشاخه خوار هلو Peach twig borer

زیست‌شناسی:

کنترل:

پیش آگاهی

کنتـــــــرل:

کنترل شیمیایی:

پروانه تخم انگشتری :

زیست‌شناسی

کنترل:

كنه نمدی مو

👇محصولات تصادفی👇

تراش طراحی شده در سالیدورک و کتیا شیپ فایل بخشهای شهرستان جوانرود بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود پاورپوینت انواع بازار و محیط بازاریابی پرسشنامه احساس مثبت به همسر الری و همکاران (PFQ)