👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

تعریف استراتژی:

توجه به عامل زمان و تفکیک آن به دو سطح:

مدیریت استراتژیک از دیدگاه اجتماعی:

ویژگی های یک مدیر استراتژیک:

استراتژی توسعه.

•مدیریت استراتریک

عناصر مدیریت استراتژیک:

رسالات مؤسسه

بیانیه رسالت

اهداف مؤسسه

ضرورت تدوین اهداف برای یک استراتژیست:

عوامل مؤثر برتدوین اهداف:

مراحل تکامل فراگرد هدف گذاری

ویژگی های مدیریت استراتژیک:

استراتژیست و اتخاذ تصمیم:

نکات مهم در تحلیل فاصله:

استراتژیستها (برنامه ریزان)

فرایند برنامه ریزی آموزشی استراتژیک:

👇محصولات تصادفی👇

مدیریت مشارکتی شیپ فایل بخشهای شهرستان رباط کریم ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یادگیری ) پرسشنامه سبك های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس 1995 جزوه بیوشیمی (بخش اول)