👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مقایسه دروس مهندسی نرم افزار دانشگاههای منچستر و صنعتی شریف

ارتباط با ما

... دانلود ...

تاریخچه ی دانشگاههای شریف و منچستر

مقاطع دانشگاهی

گرایش ها

گرایش مهندسی نرم افزار

نمودار درسی

- نام واهداف آموزشی دروس

- زمان ارائه دروس

- واحدهای دروس

- مثال1: جدول نمودار درسی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر منچستر

- مثال2: جدول نمودار درسی دانشکده مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف

نتیجه گیری

مراجع

فهرست مطالب

شکل شماره 1 – دانشگاه صنعتی شریف

شکل شماره 2 – دانشگاه منچستر

شکل شماره3 – نمودار درسی

جدول شماره1- دروس غیرهم نام با اهداف مشابه

جدول شماره 2- نمودار درسی در دانشکده مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف

جدول شماره 2- نمودار درسی در دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر منچستر

فهرست شکلها و جدول ها

👇محصولات تصادفی👇

طراحی تصویر و صفحات نرم افزار جامع دعاهای اسلامی((کلید هدایت)) با فتوشاپ دانلود مقاله در مورد بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان دانلود پاورپوینت ابزار، نهاد و بازارهای مالی نگهداری و تعمیرات (نت)-مجموعه اول پیشینه ومبانی نظری معیارهای عملکرد جامع