👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مروری برآناتومی و فیزیولوژی قلب

ارتباط با ما

... دانلود ...

ساختار قلب

مسیر جریان خون در حفره های قلبی

فیزیولوژی عضله قلبی

ماهیت به هم مربوط کننده سن سی تیال عضله قلبی

پتانسیل عمل در عضله قلبی

منشا ضربان قلب و فعالیت الكتریكی قلب

سرعت هدایت سیگنال در عضله قلبی

مرحله تحریك ناپذیری عضله قلبی رابطه تحریك

انقباض انتشار تحریك قلبی

الكتروكاردیوگرام

دوره قلبی سیستول

فیزیولوژی دیاستول

عصب گیری قلب

جریان خون قلب

گردش خون قسمتهای عملکردی

گردش خون حجم خون درقسمتهای مختلف

گردش خون فشار در قسمتهای مختلف

گردش خون تئوری اساسی عملکرد

گردش خون روابط بین فشار،

جریان و مقاومت مکانیسمهای کنترل جریان خون

👇محصولات تصادفی👇

دیتابیس سیستم صندوق رفاه دانشجویی ترجمه مقاله در زمینه رایانش ابری و داده های عظیم (نوآوری های جدید در مورد امنیت محاسبات ابری) نمایش اطلاعات درایوها کتاب مجموعه پلان هایی از معماری داخلی و شهری 2005 دانلود فایل ورد Word کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با روش مونت کارلو