👈 فروشگاه فایل 👉

نگاهى به دیدگاههاى سیاسى امام خمینى

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده :

مهمترین مفاهیم و مسائلى كه امام در پاریس مطرح نمودند، شامل موارد زیر است:

1- نقد و نفى نظام سلطنتى; 2- قرائت و تفسیر امام از اسلام به عنوان دین دنیا و آخرت;3- ابعاد نهضت اسلامى ایران; 4- غایات و خواسته‏هاى انقلاب اسلامى; 5- ماهیت و خصوصیات حكومت اسلامى;6- حق حاكمیت مردم;7- آزادى; 8- نقش امام و روحانیون در حكومت اسلامى.

امام نه تنها با رژیم سلطنتى به عنوان یك نظام غیرمشروع، طاغوتى و ضد مردمى و غیرقابل قبول و تحمل، مبارزه مى‏كنند; بلكه در طول این مدت اندیشه‏هاى كسانى را كه به نحوى خواستار حفظ سلطنت منهاى حكومت هستند نیز مورد نقد قرار مى‏دهند.

در نگاه امام، آزادى حق خدادادى و طبیعى بشر است و به عنوان حق اولیه محسوب مى‏شود. امام در این مباحث مكرر در مكرر اعلام مى‏كنند كه اسلام مركز و پناهگاه آزادى است و آزادى از بنیادهاى دین اسلام است و در حكومت اسلامى آینده، آزادى به نحو كامل و حقیقى وجود خواهد داشت و استدلال مى‏كنند، مطابق اصل توحید، لازمه عبودیت الهى، آزادى است. بنابراین، هیچ كس حق سلطه بر دیگرى را ندارد.

نقد و نفى نظام سلطنتى

قرائت و تفسیر امام از اسلام:

ابعاد نهضت اسلامى ایران:

غایات و خواسته‏هاى انقلاب اسلامى:

ماهیت و خصوصیات حكومت اسلامى:

حق حاكمیت مردم:

آزادى:

نقش روحانیون در جمهورى اسلامى:

نتیجه گیری

پى‏نوشتها:

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد برش منزل مسکونی 3 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش فایل اتوکد نما آپارتمان مسکونی 4 طبقه کامل قابل ویرایش شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تنکابن زوج یا فرد سیر تحولات نظریه های سازمان و مدیریت