👈 فروشگاه فایل 👉

مهدکودک

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه

هدف از تحقیق

تعریف آموزش پیش از دبستان

ویژگی های دوره پیش دبستانی

اهداف دوره پیش دبستانی

اهداف دوره در قالب حیطه های مختلف :

- حیطه روانی – حرکتی شامل :

- حیطه شناختی شامل :

- حیطه عاطفی شامل :

اهداف آموزشی این دوره شامل :

سایر اهداف مهم این دوره

سن های مورد آموزش

تاریخچه آموزش پیش دبستانی در ایران

وضعیت آموزش پیش دبستانی ایران در حال حاضر

بهینه سازی مقطع پیش دبستانی

مقایسه آموزش پیش دبستانی ایران با کشورهای کانادا و انگلیس

آموزش پیش دبستانی در کانادا:

آموزش پیش دبستانی در انگلیس:

برنامه های آموزشی و ارزشیابی تحصیلی

طرح های آموزشی

آشنایی با مهدکودک موفق در ایران و اهم برنامه های خلاقانه آن

مهدکودک نابینایان

اصل خلاقیت و پرورش آن

نمونه ای از فعالیت های مربیان در مراکز

پیش دبستانی

نمونه کار در زمینه علوم و ریاضی

دانستنیهای مورد انتظار:

گسترش گنجینه لغات:

مهارت های مورد انتظار:

شرح فعالیت:

نمونه کار در زمینه قانون و مهات های اجتماعی

عنوان: چراغ عابر پیاده

دانستنیهای مورد انتظار:

گسترش گنجینه لغات:

مهارت های مورد انتظار:

نتیجه گیری

👇محصولات تصادفی👇

تغذیه ورزشی استاندارد بین المللی ابزارهای ایمن برای حمایت کردن در مقابل فشار زیاد پروژه حقوق و دستمزد ترجمه مقاله یک آنالیز در مورد مشخصاتی که بر روی کیفیت تکنولوژی اطلاعات حسابرسی اثر دارد: یک مطالعه در مورد IT و کارورزان حسابرسی مالی گزارش کارآموزی بیمارستان