👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش عملكرد مالی

ارتباط با ما

... دانلود ...

اجزای تشکیل دهنده عملکرد مالی

صورت سود و زیان جامع

هدف از تهیه صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع:

اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع

صورت سود و زیان جامع در قالب:

صورت سود و زیان

اقلام استثنایی:

توقف یک بخش از واحد تجاری

افشای اطلاعات در یادداشتهای توضیحی

نحوه انعکاس در صورتهای مالی

اقلام غیر مترقبه:

نحوه برخورد:

مالیات اقلام غیرمترقبه:

تعدیلات سنواتی

اشتباهات اساسی

صورت سود و زیان

طبقه بندی برمبنای ماهیت هزینه

حساب سود وزیان انباشته

تغییرات حقوق صاحبان سهام

👇محصولات تصادفی👇

پاور پوینت نانوساختارهای نیم رسانا و نقاط کوانتومی نقشه کاربری اراضی شهرستان سنقر میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی پایان نامه مفهوم سرمایه اجتماعی مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک تالیف جان هال