👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش گری مالی میان دوره ای

ارتباط با ما

... دانلود ...

•هدف‌ این‌ استاندارد تعیین‌ حداقل‌ محتوای‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ و تعیین‌ اصول‌ شناخت‌ و اندازه‌گیری‌ قابل‌ اعمال‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ كامل‌ یا فشرده‌ میان‌دوره‌ای‌ است‌. گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ به‌ موقع‌ و قابل‌ اتكا، اطلاعات‌ مفیدی‌ در رابطه‌ با توان‌ كسب‌ سود و ایجاد جریانهای‌ نقدی‌، شرایط‌ مالی‌ و نقدینگی‌ واحد تجاری‌ برای‌ سرمایه‌گذاران‌، اعتباردهندگان‌ و سایر استفاده‌كنندگان‌ فراهم‌ می‌آورد.

دامنه کاربرد

تعاریف برخی از اصطلاحات

مبانی‌ تهیه‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌

اهداف گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌

شکل ومحتوای‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌

نمونه‌هایی‌ ‌ از موارد افشا‌ كه انعكاس‌ آنها در گزیده‌ یادداشتهای‌ توضیحی‌ لازم‌ است‌:

افشای‌ رعایت‌ استانداردهای‌ حسابداری‌

دوره‌های‌ زمانی‌ صورتهای‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌

شناخت‌ و اندازه‌گیری‌

رویه‌های‌ حسابداری‌

شناخت‌ و اندازه‌گیری‌

درآمدهای‌ عملیاتی‌ فصلی‌، چرخه‌ای‌ یا موردی‌ و مخارج‌ نامنظم‌

تعدیلات‌ سنواتی

👇محصولات تصادفی👇

پروژه موزه گزارش کارآموزی آشنایی با دوربین های مدار بسته در شركت خدماتی آرین كاران پروژه کارآفرینی تولید چیپس میوه مقاله کشاورزی با عنوان آموزش پرورش قارچ خوراکی صدفی بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی و فرسودگی شغلی