👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله "مقابله بر حملات زیرساختی به کمک داده کاوی"

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

الگوهای حمله و خلاف قاعده با استفاده از داده کاوی در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. آنالیز الگوهای حمله و خلاف قاعده شبکه های اجتماعی در این تحقیق ها متمرکز شده است. سیستم های داده کاوی با یک الگوریتم خوشه بندی K-Means برای آنالیز تعدادی از داده های گزارش شده از IDS در شبکه اجتماعی و برای کشف الگوی حملات ناشناخته ی شبکه توسعه یافتند.

این آنالیز ها بوسیله چهار الگوی حمله ارزیابی و مدلسازی شده اند.

الف: حمله کنندگان از شبکه اجتماعی گروه 2 سعی می کنند تا یک برنامه دلخواه را روی سیستم های آلوده شده اجرا کنند.

ب: یک الگوی حمله از شبکه های اجتماعی گروه 1و 5و 6و 7 آمد.

ج: حمله کنندگان از راه دور از شبکه اجتماعی گروه 1 می توانند از کنترل سیستم های آسیب پذیر سود ببرند.

د: DOS هم از شبکه های اجتماعی گروه 3و 4 آمد.

ابزارهای داده کاوی بینش مفیدی را آشکار می کنند که الگوی حمله هستند. آنها به عنوان راهنمای تحقیقات بیشتر در رفتارهای شبکه های اجتماعی به کار بسته شدند.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی زندگی نامه تنی چند از شعرای نامی ایران مقاله لاتین پژوهش در عملیات پاورپوینت با موضوع ویتامین ث مبانی نظری آثار اجتماعی در خسرو و شیرین نظامی گنجوی دانلود فایل ورد Word بررسی دفینه (گنج) از دیدگاه فقهای امامیه و حقوق موضوعه ایران