👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی رشته عمران - آب

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست

عنوان صفحه

مراحل ساخت فنداسیون ساختمانهای اسکلت فلزی ......................................................... 1

ابعاد پی....................................................................................................................................... 1

روشهای کندمان پی................................................................................................................ 2

مزایا و معایب قالبهای آجری .................................................................................................. 17

چگونگی اجرا و نصب ............................................................................................................... 21

نکاتی در موردبتن و بتن ریزی................................................................................................. 24

روشهای اتصال قطعات فلزی .................................................................................................. 24

ستون ...................................... ............................................................................................... 35

پل ها یا تیر های اصلی ............................................................................................................ 37

بادبند ........................................................................................................................................ 42

سقف و اجزای آن .......................................................................................................................... 47

دیوار و اجزای مختلف دیوارها ..................................................................................................... 52

مراحل ساخت فنداسیون ساختمانهای اسكلت فلزی :

برای اجرای یك تحقیق اسكلت فلزی نخست ساخت پی مناسب است كه در كلیه تحقیق ها تقریبا" یكسان اجرا می شود ، باید توجه داشت كه از قبل نقشه فنداسیون را روی زمین پیاده كرد وبرای پیاده كردن دقیق آن بایستی جزئیات لازم در نقشه مشخص گردیده باشد . از جمله سازه به یك شبكه متشكل از محورهای عمود بر هم تقسیم شده باشد و موقعیت محورهای مزبور نسبت به محورها یا نقاط مشخصی نظیر محور جاده ، بر زمین بر ساختمان مجاور وغیره تعیین شده باشد.

ترسیم مقاطع ونوشتن رقوم زیر فنداسیون ، رقوم روی فنداسیون ، ارتفاع قسمت های مختلف پی ، مشخصات بتن مگر ، مشخصات بتن ، نوع وقطر وطول كلی كه برای بریدن میلگردها مورد نیاز است باید در نقشه مشخص باشد .

قبل از پیاده كردن نقشه روی زمین اگر زمین ناهموار باشد یا دارای گیاهان ودرختان باشد باید نقاط مرتفع نا ترازی كه مورد نظر است برداشته شود ومحوطه از كلیه گیاهان وریشه ها پاك گردد پس از این مرحله برای پیاده كردن نقشه فنداسیون اسكلت فلزی بایستی شمال جغرافیایی نقشه را با جهت شمال جغرافیایی محلی كه قرار است تحقیق در آن اجرا شود ، منطبق نمائیم كه به این كارتوجیه نقشه می گویند .

پس از این كار ، یكی از محورها را (محورطولی یا عرضی) كه موقعیت آن روی نقشه مشخص است ، بر روی زمین ،حداقل با دومیخ در ابتدا وانتها پیاده می كنیم كه به این امتداد محور مبنا گفته می شود .

حال سایر محورهای طولی وعرضی را از روی محور مبنا به وسیله میخ چوبی یا فلزی روی زمین مشخص می كنیم . برای خاكبرداری محل فنداسیون ها به ارتفاع خاكبرداری نیازمندیم و در صورتی كه اگر زمین دارای پستی وبلندی جزئی باشد باید نقطه ای به صورت مبنا در محل كارگاه مشخص شودكه این نقطه بوسیله بتن ومیلگرد در نقطه ای كه دور از آسیب باشد ساخته می شود .

ابعاد پی

عرض و طول و عمق پی ها کاملاٌ بستگی به وزن ساختمان و قدرت تحمل خاک محل ساختمان دارد. در ساختمانهای بزرگ قبل از شروع کار بوسیله آزمایشات مکانیک خاک قدرت مجاز تحملی زمین را تعیین نموده و از روی آن مهندس محاسب ابعاد پی را تعیین می نماید .

نکات مهم در اجرای پی کنی

در ابتدا پی کنی باید به عنوان نمونه جای یکی از پی ها را کند به حدی که به خاک سفت و دژ رسید و وقتی به خاک سفت رسیدیم آن نقطه برای ما صفرو صفر کف محسوب می گردد و بقیه پی ها را نیز طبق این تراز بدست آمده حفر می کنیم . پس باید همواره به زمین دژ و سخت (خاک 90 درصد تراکم یا خاکی که قابل بارگذاری باشد) برسیم .

همواره باید قبل از پی کنی نوع قالب مورد استفاده در بتن ریزی با توجه به حجم بتن ریزی ، صرفه اقتصادی ، فراوانی و مقدار موجود از مصالح مورد استفاده در قالب بندی در منطقه و سرعت و زمان اجرای مورد درخواست کارفرما مورد ارزیابی قرار گرفته و بهترین گزینه انتخاب شود و با توجه به آن مقدار کندمان اضافه بر ابعاد اصلی فونداسیونها تعیین گردد به طوری که اگر از قالب آجری می خواهیم استفاده کنیم به میزان 20 سانتیمتر از هر طرف جا بگذاریم و در صورت استفاده از قالب فلزی و چوبی این مقدار صرفه جویی می گردد . همواره باید سعی کرد نقاط آکس و نقاط off موجود در سایت تحقیق حفظ و به خوبی نگهداری شوند و تدابیری اتخاذ گردد که نقاط ثابت شده و دچار جابجایی نشوند زیرا بلافاصله بعد از این مرحله باید صفحه ستونها در آکس خود قرار گرفته و در صورت نبودن این نقاط کار بسیار مشکل می گردد .

👇محصولات تصادفی👇

تایمر دانلود پاورپوینت فرهنگسرای نیاوران مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس آلودگی هوای شهری ، آب و هوا و تاثیر آن بر ابتلا به آسم