👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کار آموزی موسسه آموزش عالی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست

مقدمه و تشكر

کلیات

کدینگ:

سرفصلها

مراکزصدورسند:

انواع سند:

مراحل صدوروثبت اسناد:

چاپ اسناد بااشکال مختلف:

ترازآزمایشی :

دفاتردرسطوح مختلف وترکیبی:

آنالیز حسابها:

عملیات پایان دوره مالی:

صورتهای مالی

گزارش کارآموزی

رسیدگی امور مربوط به تنخواهگردان و کارپردازان ،

انجام امور مربوط به چک ،

کمک به قسمت امور مالی دانشجویی،

آموزش نرم افزار Solution

اموال

خرید اموال:

تحویل اموال به جمعدار:

جمعداری:

عمرمفید واستهلاک اموال

روش محاسبه استهلاک

خروج دارایی های اسقاطی ازانبار:

محدودیت درخریدها:

انبار ها

طریقه خروج دارایی ازانبار

خزانه داری

تعریف بانکها،شعب وحسابهای جاری مختلف:

تعریف صندوقهای مختلف این موسسه

دسته چکها

ثبت های حسابداری

صورت مغایرات بانکی

عوامل مغایرت بین مانده دفاتر وصورتحساب بانک:

مراحل تهیه صورت مغایرت بانکی

👇محصولات تصادفی👇

پروژه کامل اتوکد آپارتمان مسکونی 6 طبقه دارای برش کامل قابل ویرایش مقاله آموزشی زندگی نامه اقبال لاهوری سورس تبدیل nfa به dfa در سی پلاس پلاس مقاله: جهت حرکت در شبکه های بیسیم مقیاس کنترل درونی و برونی راتربه همراه آزمون تجدید نظر شده منبع کنترل راتر