👈 فروشگاه فایل 👉

آشنایی با تاسیسات الکتریکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کار کارآموزی

(آشنایی با تاسیسات الکتریکی)

بخش اول : آشنایی با تاسیسات الكتریكی

آشنایی با جریان سه فاز

روشهای اندازه گیری توان

مزایای سیستم سه فاز

عایق كابلها

علایم اختصاری كابلها

فیوز

ث- فیوز فشار قوی

انتخاب نوع فیوز

تعیین افت ولتاژ مجاز و انتخاب سطح مقطع هادی

بخش دوم : وسایل كنترل ساده

كلیدها

1-كلید اهرمی ساده

-كلیدغلطكی

-كلید زبانه ای

راه اندازی موتورها با استفاده از كلید ستاره – مثلث :

بخش سوم : كلیدهای مركب

كلیدهای مركب

تعریف رله :

تعریف كنتاكتور :

آشنایی با قطع كننده های ولتاژ (سكسیونرها) و كلیدهای قدرت (دیژنكتورها).

-سكسیونر ساده

موارد استعمال سكسیونرها

سكسیونرهای قابل قطع زیربار

كلید قدرت یا دیژنكتور

تایمر(كلید زمانی)

👇محصولات تصادفی👇

مدیریت و رهبری در رسانه معماری پرش کیهانی فناوری اطلاعات گزارش کار آموزی در تراشکاری گزارش کاراموزی نقش کارآفرینان زن