👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق (کانی ها)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه

کانی چیست

1 - شناسایی کانیها در نمونه دستی

الف ) جلاء کانی

ب ) رنگ ورنگ خاکه

ج ) رخ کانی

د ) سختی

ز ) طعم، بو و لمس

2- شناسایی کانیها از طریق تجزیه شیمیایی

3 - شناسائی کانی ها به کمک پرتو ایکس

4 - شناسائی کانیها از طریق بررسی خواص نوری آنها

تقسیم بندی کانی ها

1 - عناصر آزاد یا طبیعی

- عناصر گروه طلا

- عناصر گروه پلاتین

- عناصر گروه آهن

طلا

نقره

مس

شبه فلزات

غیر فلزات

الماس

گرافیت

سولفید ها

کالکوسیت (Cu2s)

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی معرفی بیمه ایران مطالعه ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست خلاصه رفتار سازمانی رابینز تحقیق عملیات مرصاد آشنایی با نحوه ی تولید تابلو های برق صنعتی