👈 فروشگاه فایل 👉

بهداشت روانی درمحیط كار

ارتباط با ما

... دانلود ...

بهداشت روانی درمحیط كار

مقدمه :

ما در یك دوران ویژه به سر می بریم. در این دوران تغییراتی در شرایط كاری افراد رخ داده و می دهد كه باعث می شود برخلاف گذشته بیشتر انسانها بیش از آنكه به سازمانهای بزرگ وابسته باشند به كار مستقل یا پیمانكاری روی بیاورند. آنها دیگر تمام وقت خود را در یك سازمان سپری نخواهندكرد، بلكه به فعالیتهای پاره وقت خواهند پرداخت. فقط كمتر از نیمی از نیروی كار در سازمانهای مختلف مشاغل تمام وقت «مناسب» به دست می آورند و باقی افراد كاركنان مستقلی هستند كه تعدادشان سال به سال بیشتر می شود. بیشتر این افراد به این دلیل كارگر پاره وقت یا موقت هستند كه یا خود می خواهند و یا جز این چاره دیگری ندارند.

اصولا ویژگی سازمانهای امروزی این است كه آنها بر هسته ای از مدیران و كارگران ضروری استوارند كه پیمانكاران خارج از سازمان و مستخدمان پاره وقت، آنها را یاری می دهند. البته این روش، شیوه جدیدی برای ساماندهی امور نیست، چرا كه مقاطعه كاران بزرگ و كوچك طی نسلهای متمادی این كار را كرده اند. آنچه تازگی دارد رشد این شیوه از سازماندهی در حرفه‌های بزرگ و نهادهای بخش دولتی است كه به دلیل ارزانتر بودن، درمیان آنها گسترش یافته است. این سازمانها به این نتیجه رسیده اند كه گرچه راحت تر است كه كاركنان خود را به صورت تمام وقت دراختیار داشته باشند، اما دراختیار داشتن تمام نیروی كار، نوعی اسراف در سازماندهی منابع انسانی ضروری است. لذا نگاه داشتن آنها در خارج از سازمان، به صورت كاركن مستقل یا در استخدام مقاطعه كاران متخصص و خرید خدمات آنها به هنگام نیاز ارزانتر تمام می شود.

بهداشت روانی چیست ؟

ما با چه محدودیت هایی روبرو هستیم ؟

مدیریت خستگی و استرس درمحیط كار

مراتب خستگی :

حقایقی در مورد استرس :

راههای غلبه بر مشكلات :

نشانه های استرس :

مسئولیت مدیریت استرس :

سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

سازماندهی

5-10-3 تداركات

6-10-3 قراردادهای پیمانكاری

11-3- كنترل و سنجش عملكرد.

16-3- بهبود مستمر:

* تجزیه و تحلیل مخاطرات شغلی

1- اهداف

سازماندهی

برنامه ریزی و اجرا

3-10-3 مدیریت تغییر

5-10-3 تداركات

11-3- كنترل و سنجش عملكرد.

4-11-3- كنترل و سنجش عملكرد باید:

16-3- بهبود مستمر:

👇محصولات تصادفی👇

ارایه سمینار درس مباحث ویره شباهت در شبکه های دوستی: انتخاب یا نفوذ سینک طراحی شده در سالیدورک و کتیا پروژه معماری و عمران پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز پروتکل شناخت درمانی هستی نگر