👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه پایانی فرش ایران و چگونگی طبقه بندی آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

فرش ایران و چگونگی طبقه بندی آنگروه 1 – طرحهای آثار باستانی و ابنیه اسلامیگروه 2 – طرحهای شاه عباسیگروه 3- طرحهای اسلیمیگروه 4- طرحهای اقتباسیگروه 5- طرحهای افشانگروه 6 – طرحهای واگیره ای (بندی)گروه 7 – طرحهای بته ای(بته جقه)گروه 8 – طرحهای درختیگروه 9 – طرحهای ترکمنگروه 10 – طرحهای شکار گاهیگروه 11- طرحهای گل فرنگگروه 12- طرحهای قابی (خشتی)گروه 13- طرحهای گلدانیگروه 14- طرحهای ماهی در همگروه 15- طرحهای محرابیگروه 16- طرحهای محرماتگروه 17- طرحهای هندسیگروه 18- طرحهای ایلی و عشایریگروه 19- طرحهای تلفیقیتلفیقی گل فرنگ ، تلفیقی هندسی و ...نقوش گلستاننقوش لچک و ترنجنقوش شکار گاه (شکار گاهی)نقوش هراتی ( ماهی درهم )نقوش محرماتنقوش بته ای ( بته جقه )نقوش گل فرنگ ( گل رز ) و گل سرخ ایرانی در فرش ایرانینقوش اقتباسینقوش تصویریبررسی سوابق تصویرسازی و گرایش به شیوه‌ی نقاشی اروپایی در دوران سلسله‌های افشاریه، زندیه و قاجارمفهوم رمزی نگاره‌های (S) مانندنقش دوست‌کامینقشمایه‌ی سه گوشهای پیوستهنگاره‌ی مرغی / قوچکی یا طلسم باران خواهیدرخت سرو یا درخت زندگینقوش اسلیمی و ختایی

👇محصولات تصادفی👇

زوم عکس با ترک بار پاورپوینت کامل در مورد منابع انسانی پرسشنامه عادت‌های خواندن مبانی نظری خصوصی سازی، نظام های مدیریت منابع انسانی مبانی نظری آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح