👈 فروشگاه فایل 👉

مقدمه ای بر کشت هیدرو پونیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان صحفه

مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک........................ 1

مزایای كشت هیدروپونیك............................. 3

انواع کشت های هیدروپونیک.......................... 4

کشت آبی یا مایع در کشت هیدروپونیک................. 4

کشت در سنگریزه در کشت هیدروپونیک ................. 4

کشت در هوا روشی از روشهای کشت هیدروپونیک ......... 5

کشت در ورمی کولیت در کشت هیدروپونیک .............. 5

سیستمهای هیدروپونیكی خالص (كلارك و فیلم غذایی) .... 5

سیستمهای هیدروپونیكی خالص (- سیستم ایستا ) ....... 5

را هنمای كاشت گیاهان بدون استفاده از خاك (هیدروپونیك) 6

مزایای كشت هیدروپونیك............................. 6

سیستمهای كشت هیدروپونیك........................... 7

برخی از مزایای کشت هیدروپونیک..................... 10

محیط های کشت هیدروپونیک........................... 12

چهار روش برای کشت هیدروپونیک ..................... 12

احتیاجات گیاه..................................... 14

تغییر دادن PH.................................... 15

دما............................................... 17

نشانه های کمبود نور............................... 17

نور مصنوعی (قرار دادن لامپ)........................ 21

آموزش پرورش خیار گلخانه ای(درختی)................. 21

خاک مناسب برای خیار درختی......................... 23

مشخصات بوتانیکی خیار.............................. 25

مشخصات بذر خیار گلخانه ای......................... 25

مراحل مختلف کشت خیار درختی........................ 27

کاشت خیار در گلخانه............................... 30

اقدامات لازم برای کشت خیار در گلخانه............... 36

انتخاب بذر در کشت گلخانه ای ...................... 36

انتقال نشاء به زمین اصلی در محیط گلخانه .......... 37

طرح تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه............ 38

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تنکابن پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک جزوه انگلیسی پایه ی اوا متوسطه (پایه هفتم) پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) مبانی نظری موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم