👈 فروشگاه فایل 👉

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

«آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان»

فصل اول ـ كلیات

فصل دوم ـ پروانه اشتغال به كار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

فصل سوم ـ پروانه اشتغال به كار كاردانی و تجربی

فصل چهارم ـ‌ نظارت و كنترل ساختمان

فصل پنجم ـ‌سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

فصل ششم ـ‌ شورای انتظامی نظام مهندسی

فصل هفتم ـ هیأت عمومی

فصل هشتم ـ‌ شورای مركزی

فصل نهم ـ‌ رییس سازمان

فصل دهم ـ ‌مقررات متفرقه

👇محصولات تصادفی👇

کنترل کننده مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت SMIB جزوه زبان تخصصی حسابداری(فیروز کردی) مقاله مدل‌سازی عددی محفظه‌های احتراق نوسانی با جریان ورودی ثابت پرسشنامه مذهبی‌بودن تکنیک حل مساله