👈 فروشگاه فایل 👉

طراحی ژنراتورهای سنکرون

ارتباط با ما

... دانلود ...

هدف از انجام این تحقیق

هدف از انجام این تحقیق بررسی سیر تحقیقات انجام شده با موضوع طراحی ژنراتور سنكرون است . به این منظور ، بررسی مقالات منتشرشده IEEE كه با این موضوع مرتبط بودند ، در دستور كار قرار گرفت . به عنوان اولین قدم كلیه ی مقالات مرتبط در دهه ‌های مختلف جستجو و بر مبنای آن ها یك تقسیم‌ بندی موضوعی انجام شد . سپس سعی شد بدون پرداختن به جزییات ، سیر تحولات استخراج‌ شود. رویكرد كلی این بوده است كه تحولات دارای كاربرد صنعتی بررسی شود .

با توجه به گستردگی موضوع و حجم مطالب ، این گزارش در دو بخش ارایه شده است . در بخش اول ابتدا پیشرفت های اولیه ی ژنراتورهای سنكرون از آغاز تا دهه 1970 بررسی شده است و در ادامه تحولات دهه های 1970 و 1980 به تفصیل مورد توجه قرار گرفته ‌اند . در پایان هر دهه یك جمع بندی از كل فعالیت های صورت گرفته ارایه و سعی شده است ارتباط منطقی پیشرفت های هر دهه با دهه‌ های قبل و بعد بیان شود .

ماشین سنكرون همواره یكی از مهمترین عناصر شبكه ی قدرت بوده و نقش كلیدی در تولید انرژی الكتریكی و كاربردهای خاص دیگر ایفاء کرده است .

ساخت اولین نمونه ی ژنراتور سنكرون به انتهای قرن 19 برمی ‌گردد . مهمترین پیشرفت انجام شده در آن سال ها احداث اولین خط بلند انتقال سه فاز از لافن به فرانكفورت آلمان بود . در كانون این تحول ؛ یك هیدروژنراتور سه فاز 210 كیلووات قرار گرفته بود .

علیرغم مشكلات موجود در جهت افزایش ظرفیت و سطح ولتاژ ژنراتورها ، در طول سال های بعد تلاش های گسترده‌ ای برای نیل به این مقصود صورت گرفت .

مهمترین محدودیت ها در جهت افزایش ظرفیت ، ضعف عملكرد سیستم های عایقی و نیز روش های خنك ‌سازی بود . در راستای رفع این محدودیت ها تركیبات مختلف عایق های مصنوعی ، استفاده از هیدروژن برای خنك ‌سازی و بهینه ‌سازی روش های خنك ‌سازی با هوا نتایج موفقیت ‌آمیزی را در پی داشت به نحوی كه امروزه ظرفیت ژنراتورها به بیش از 1600MVA افزایش یافته است .

در جهت افزایش ولتاژ ، ابداع پاورفرمر در انتهای قرن بیستم توانست سقف ولتاژ تولیدی را تا حدود سطح ولتاژ انتقال افزایش دهد به نحوی كه برخی محققان معتقدند در سال های نه چندان دور ، دیگر نیازی به استفاده از ترانسفورماتورهای افزاینده نیروگاهی نیست .

همچنین امروزه تكنولوژی ژنراتورهای ابررسانا بسیار مورد توجه است . انتظار می ‌رود با گسترش این تكنولوژی در ژنراتورهای آینده ، ظرفیت های بالاتر در حجم كمتر قابل دسترسی باشند .

👇محصولات تصادفی👇

پروژه کشاورزی دقیق نوسانات نرخ سهام 10 شرکت عضو بورس در یک ماه گذشته نقشه کتاب خانه هشتاد و دو پرسش گزارش كارآموزی خط تولید، ساخت و مونتاژ وانت پیكان ایران خودرو