👈 فروشگاه فایل 👉

اندازه گیری دما

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

4

دماسنج جیوه ای

5

روش اندازه گیری دما

6

یكای دما

6

مقیاس دمای مطلق

8

گرما و تعادل گرمایی

9

دمای تعادل

9

تعبیر مولكولی دما

10

حالت های ماده

11

ذوب

11

گرمای نهان ذوب

11

اندازه گیری دما

12

نگاه اجمالی

12

مقیاس دماسنجی

13

دماسنج

14

تابع دماسنجی

14

نقطه ثابت

15

شرط نقطه سه ‌گانه

16

یک آزمایش ساده

18

دماسنج‌های اولیه

19

اندازه‌ گیری دما

20

قوانین گازها

20

انواع دماسنجها

21

دماسنج گازی

21

دماسنج با مقاومت الکتریکی

22

ترموکوپل

23

واحد اندازه‌ گیری دما

23

دما سنج های مقاومتی و نیمه هادی

24

اندازه گیری دما به روش IR

27

ملاحظات عملی

28

دیدن هدف و اندازه گیری دمای آن به کمک دوربین

30

متغییر قابلیت انتشار

31

ساختار ترمومتر IR

32

انواع حس گرهای اندازه گیری

34

خطاهای اندازه گیری

36

خطاهای تنظیم

36

ایجاد حرارت در اثر عمل حس گر

36

اغتشاش الكتریكی

37

فشار مكانیكی

37

چگونگی دستیابی به دماهای بسیار پایین و نحوه اندازه گیری آن

38

👇محصولات تصادفی👇

جزوه درسی مدیریت مالی پایان نامه اعتماد به نفس پایان نامه معماری نمایشگاه بین المللی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی