👈 فروشگاه فایل 👉

مقیاس پذیرش اجتماعی مارکو-گراون

ارتباط با ما

... دانلود ...

این پرسشنامه استاندارد حاوی33 سوالمی باشدکه به صورت صحیح یا غلط پاسخ داده می شود. هدف از آن سنجش میزان پذیرش اجتماعی در افراد است. شیوه تفسیر و منبع پرسشنامه در درون متن آورده شده است.

👇محصولات تصادفی👇

مدیرت دانشگاه لایه گذاری روی عکس پروژه طرح کارآفرینی تولید آب میوه به روش صنعتی جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت دوم) رشته ایمنی صنعتی تحقیق یادگیری و رابطه آن با مطالعه