👈 فروشگاه فایل 👉

تولید لنت ترمز دیسكی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تولید لنت ترمز دیسکی

خلاصه طرح :

1-1: مشخصه طرح

عنوان : تولید لنت ترمز دیسكی

مشخصات ویژه فنی

فرآیند تولید

-1 شرایط عملیاتی

درصد تامین مواد اولیه

5-1 تعداد پرسنل

6-1 تأسیسات زیر بنائی

7-1 دستگاهها و تجهیزات خط تولید

زمین و ساختمانها :

سرمایه گذاری :

مطالعات اقتصادی

- تعریف محصول،ویژگیهای فنی محصول طبقه بندی محصول استاندارد ملی و جهان.

تعریف محصول :

ویژگیها و مشخصات محصول : مشخصات ویژه فنی :

هر لنت دارای 50 تا 150 گرم مواد پودری متراكم شده و به طور متوسط 200 گرم آهن است و ابعاد آن به طور متوسط 12*60*90 میلیمتر است . تعاریف انواع مختلف آن بر طبق استاندارد 586 (مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ) میباشد

ظرفیت تولید : 300 هزار دست لنت در سال محصولات جانبی ندارد

2-1 فرآیند تولید :

نخست شكل خاص صفحه فلزی زیرین لنت ایجاد شده و سپس مواد پودری در درصد تركیبی معینی مخلوط شده و به صورت متراكم تحت فشار با حرارت به صفحه فلزی وصل می شود

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه شایعه سازمانی شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه سفیدرود بررسی و مطالعه انواع تلفات در شبکه های توزیع دانلود پاورپوینت انواع روش های تأمین مالی پروژه مبانی نظری خودکارآمدی، خودکارآمدی حرفه ای