👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله با عنوان 25سال گیدنز در تحقیقات حسابداری: دستاوردها، محدودیت ها و آینده

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

بیست و پنج سال پیش، نظریه ساختاربندی گیدنز (ST) به عنوان واکنشی نسبت به تمرکز موجود بر پژوهش های کارکردگرای[1] سنتی و سیاسی که بهره وری پایینی داشتند، به تحقیقات حسابداری معرفی شد. طی این مدت حدود 65 مقاله در مورد این جریان در حال رشد منتشر شد آن را به یکی از روش های جایگزین و مهم مورد استفاده برای تحقیقات حسابداری به عنوان یک فعالیت اجتماعی و سازمانی تبدیل کرد. در این پژوهش، ما به بررسی مقاله های منتشر شده در زمینه نظریه ساختاربندی گیدنز می پردازیم تا به دو سوال پژوهشی زیر پاسخ دهیم: (1) دستاوردهای اصلی این مقالات چه هستند، و این موضوع از چه جهاتی به درک ما از حسابداری در مقایسه با سایر جریان های جایگزین پژوهش حسابداری، مانند نظریه انتقادی، نظریه کنشگر-شبکه (ANT) ، نظریه جامعه شناسی جدید-سازمانی (NIS) و نظریه کنش ، کمک می کند؟ و (2) نظریه ST چه محدودیت هایی دارد، با توجه به این محدودیت ها (و نقاط قوت نسبی آن)، در آینده چه تغییراتی باید کند؟ ما به طور کلی دریافتیم که استفاده از ST به عنوان یک چارچوب هستی شناختی، موجب ایجاد سه بخش عمده و تا حد زیادی منحصر به فرد شده است: (1) معرفی یک دیدگاه دوگانگی. (2) مفهوم حسابداری به عنوان یک کلیت در هم آمیخته متشکل از ساختار دلالت، سلطه و مشروعیت و (3) یک پایگاه هستی شناسی برای نظریه پردازی در مورد اینکه چگونه، چه وقت و چرا عوامل اجتماعی ممکن است موجب تداوم و در عین حال تغییر در شیوه های حسابداری شوند. بعلاوه ما دریافتیم که شناسایی برخی بخش های تجربی خاص و متمایز ST در ادبیات دشوار است، همچنین برخی از "مزایای رقابتی" این نظریه به طور کامل قابل بهره برداری نیست. بر اساس این نقاط قوت و ضعفی که از نظریه ST شناسایی شده، ما مجموعه ای از دستورالعمل ها برای بهتر صورت گرفتن پژوهش های علمی آینده در نظر گرفته ایم.

Twenty five years ago Giddens’ structuration theory (ST) was introduced into accounting

research as a reaction to the history-less apolitical and technical-efficiency focus of traditional

functionalist research. A quarter of a century later this growing stream of research

consists of some 65 published papers and has become one of the dominant alternative

approaches used to explore accounting as an organizational and social practice. We review

this literature based on the following two research questions; (i) what are the major

achievements of this literature and in what respects has it contributed to our understanding

of accounting in relation to other alternative streams of accounting research such as

those grounded in critical theory actor-network theory (ANT) new-institutional sociology

(NIS) and practice theory? and; (ii) what are the limitations of the ST strand and considering

these (and its relative strengths) how should it be advanced in the future? Overall

we find that the mobilization of ST as a general ontological framework has generated three

major and largely unique contributions namely; (i) the introduction of a duality perspective;

(ii) the conceptualization of accounting as an interwoven totality comprised of structures

of signification domination and legitimation and; (iii) an ontological basis for

theorizing how when and why socially embedded agents may produce both continuity

and change in accounting practices. However we also conclude that it is difficult to identify

a particular and distinctive empirical imprint of the ST literature and that some of the theory’s

‘competitive advantages’ are far from fully exploited. Based on these identified

strengths and weaknesses of the ST perspective we consider an array of directions for

future scholarly effort.

👇محصولات تصادفی👇

پروژه طراحی مدار ساعت پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق) مقیاس حمایت اجتماعی(MOS) گزارش كارآموزی واحد تولیدی،پرورش و تكثیر گلهای فصلی(گلهای فضلی آزاد) گزارش كارآموزی زراعت و اصلاح نباتات(ایستگاه تحقیقاتی عراقی‌محله)