👈 فروشگاه فایل 👉

تنوع فنوتیپی یک ماهی صخره های مرجانی در سراسر یک محدوده جغرافیایی در اثر تنش آبیوتیک (فیزیکی) ناشی از موج

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان فارسی:

تنوع فنوتیپی یک ماهی صخره های مرجانی در سراسر یک محدوده جغرافیایی در اثر تنش آبیوتیک (فیزیکی) ناشی از موج

عنوان انگلیسی:

Wave-induced abiotic stress shapes phenotypic diversity in a coral

reef fish across a geographical cline

چکیده:

چکیده

در حالی که تنوع مورفولوژیکی در سراسر محدوده جغرافیایی به خوبی مشخص شده است، اغلب مشخص نیست که آیا چنین تغییراتی عملکرد فردی در محیط محلی را تغییر می دهد. ما تغییرات اساسی[1] در فنوتیپ damselfish Acanthochromis polyacanthus شناکننده در آب های مواج در سراسر یک محدوده 40 کیلومتری بر روی دیواره بزرگ مرجانی در استرالیا[2] را بررسی کردیم. جمعیت A. polyacanthus دارای تنوع داخل گونه ای قوی در مورفولوژی و عملکرد شنا کردن هستند که به حالت و سطح آب محل زندگی بستگی دارد: افرادی که بر روی صخره های دریایی در معرض حرکت بالای آب زندگی می کنند نسبت به همنوعان خود در صخره های حفاظت شده نسبت ظاهری باله بزرگتر[3] و سرعت شنای بالاتری دارند. شایان ذکر است که تنوع درون گونه ای بین A. polyacanthus ها به اندازه نیمی از تنوع دیده شده در میان گونه های damselfish همان منطقه است. ما دریافتیم که انتخاب طبیعی شکل گرفته از طریق تنش آبیوتیک ناشی از موج یک مکانیسم زیست محیطی فراگیر است که تنوع حرکتی ماهی های صخره ای و مرجانی را شکل داده است.

واژگان کلیدی: اکوفیزیولوژی، تابش تطبیقی، حرکت نوسانی باله های سینه ای[4]، Pomacentridae.

[1] functional

[2] Great Barrier Reef Australia

[3] aspect-ratio fins

[4] Labriform

👇محصولات تصادفی👇

بررسی انواع پمپ ها و اصول كاری آن ها یك معلم اثر بخش چه كسی است ؟ مدیریت زمان داشته باشید آزمون هوش هیجانی «بار– اُن» دانلودپروژه کارآموزی 50 ص