👈 فروشگاه فایل 👉

آزادی تجارت و رشد اقتصادی: آیا رشد اقتصادی تحت تاثیر واردات است یا صادرات؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله اصلی با عنوان Trade openness and economic growth: is growth

export-led or import-led?

عنوان مقاله:

آزادی تجارت و رشد اقتصادی: آیا رشد اقتصادی تحت تاثیر واردات است یا صادرات؟

مقاله اصلی مربوط به سال 2012 است . فایل زیپ حاوی فایل کامل مقاله به صورت ورد و پی دی اف و فایل مقاله اصلی به صورت پی دی اف است. مقاله اصلی 14 صفحه است که به علت داشتن شکل و نمودار، فایل کامل 12 صفحه است. بخشی از متن در زیر آمده تا کیفیت و روانی مشخص باشد:

بخشی از متن:

اکثر تحقیقات قبلی تنها بر تاثیر توسعه صادرات بر رشد اقتصادی متمرکز شده در حالیکه نادیده گرفتن پتانسیل رشد سهم واردات را افزایش می دهد. این مقاله ارتباط بین تجارت و رشد اقتصادی در آرژانتین، کلمبیا و پرو را بررسی می کند و هم بر نقش صادرات و هم واردات تاکید دارد. آزمون علیت گرنجر و توابع پاسخ انگیزشی برای بررسی اینکه آیا رشد تجاری رشد اقتصادی را تحریک می کند یا بالعکس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تمرکز منحصر به فرد از مطالعات گذشته بر صادرات به عنوان موتور رشد ممکن است گمراه کننده باشد. گرچه تعدادی شواهد تجربی در حمایت از رشد اقتصادی تحت تاثیر صادرات وجود دارد، حمایت تجربی برای فرضیه رشد تحت تاثیر واردات نسبتا قویتر است. در برخی موارد، همچنین شواهدی برای علت معکوس رشد ناخالص تولید داخلی برای صادرات و واردات وجود دارد.

👇محصولات تصادفی👇

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت شیشه قزوین در سال 81 گزارش کارآموزی برق سیستم توزیع برق فولاد بررسی الگوریتم های مسیر یابی در شبکه های حسگر بیسیم بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی پاورپوینت بررسی حافظه ها