👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه طلایی بررسی الگوریتم استخراج توپولوژی یک شبکه به منظور کاهش فاصله جستجو برای یک رویکرد مسیریابی مبتنی بر GA

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی الگوریتم استخراج توپولوژی یک شبکه به منظور کاهش فاصله جستجو برای یک رویکرد مسیریابی مبتنی بر GA

چکیده

به منظور پشتیبانی ارتباطات چند رسانه­ای، لازم است تا الگوریتم­های مسیریابی را که برای مسیریابی از بیش از یک پارامتر QoS استفاده می­کنند را توسعه داد. این بدان دلیل است که خدمات جدید مانند ویدئو در تقاضا و سیستم­های جلسه از راه دور نیاز به QoS بهتری دارند. همچنین، برای کنترل پذیرش چند رسانه­ای برنامه­های کاربردی، پارامترهای مختلفی از QoS باید در نظر گرفته شود. در کار قبلیمان، مسیریابی هوشمند و استراتژی CAC که از همکاری عامل­ها استفاده می­کنند را پیشنهاد دادیم. الگوریتم مسیریابی پیشنهادی، ترکیبی از منبع و مسیریابی توزیعی است. با این حال، در کار قبلی، ما تنها تاخیر زمانی را برای مسیریابی در نظر گرفتیم. همچنین، QoS و پارامترهای کنترل تراکم فقط به عنوان شاخص­هایی از تراکم و رضایتمندی QoS در نظر گرفته شد. در این مقاله، ما کار قبلی را با پیشنهاد و پیاده­سازی الگوریتم­های جدید مبتنی بر منطق فازی و الگوریتم ژنتیک گسترش می دهیم که برای کنترل پذیرش و مسیریابی بسیاری از پارامترهای QoS استفاده می شود. همچنین، عملکرد الگوریتم استخراج توپولوژی شبکه را با استفاده از شبیه­سازی مورد ارزیابی قرار می دهیم که فضای جستجوی رویکرد مسیریابی مبتنی بر GA پیشنهادی را کاهش می دهد. بنابراین، GA می تواند یک مسیر ممکن را بسیار سریع پیدا نماید.

Evaluation of a Network Extraction Topology Algorithm for Reducing Search Space of a GA-based Routing Approach

Makoto Ikeda† Leonard Barolli‡ Giuseppe De Marco‡

Arian Durresi†† Akio Koyama†‡ Mimoza Durresi †

†Graduate School of Engineering

Fukuoka Institute of Technology (FIT)

3-30-1 Wajiro-Higashi Higashi-ku Fukuoka 811-0295 Japan

mgm05001@ws.ipc.fit.ac.jp

‡Department of Information and Communication Engineering

Fukuoka Institute of Technology (FIT)

3-30-1 Wajiro-Higashi Higashi-ku Fukuoka 811-0295 Japan

barolli@fit.ac.jp

††Department of Computer Science Louisiana State University

Baton Rouge Louisiana USA

durresi@csc.lsu.edu

†‡Department of Informatics Yamagata University

4-3-16 Jonan Yonezawa Yamagata 992-8510 Japan

akoyama@yz.yamagata-u.ac.jp

Abstract

In order to support multimedia communication it is necessary to develop routing algorithms which use for routing more than one QoS parameters. This is because new services such as video on demand and remote meeting systems require better QoS. Also for admission control of multimedia applications different QoS parameters should be considered. In our previous work we proposed an intelligent routing and CAC strategy using cooperative agents. The proposed routing algorithm is a combination of source and distributed routing. However in the previous research we only considered the time delay for the routing. Also QoS and congestion control parameters were considered just as indicators of QoS satisfication and congestion. In this work we extend our previous work by proposing and implementing new algorithms based on fuzzy logic and genetic algorithm which use for admission control and routing many QoS parameters. Also we evaluate by simulations the performance of the network extraction topology algorithm which reduces the search space of the proposed GA-based routing approach. Thus the GA can find a feasible route very fast.

1. مقدمه

همچنین، تضمین مطالبات QoS به جریان ترافیک و جریان گروهی یک چالش مهم برای شبکه­های باند پهن در آینده است، و تأمین منابع از طریق کنترل پذیرش تماس (CAC) یک مکانیسم کلیدی برای دستیابی به این مهم می باشد.

هدف از کنترل پذیرش، پشتیبانی نیازمندی QoS برای برنامه های کاربردی بلادرنگ از طریق رزرو منابع می باشد. در حالی که، هدف از مسیریابی QoS این است که مسیرهای خوبی را بیابد که نیازهای کاربر را برآورد نماید.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق مردم سالاری، بررسی یك نظریه در دو نظام حقوقی ترجمه مقاله گسترش نوآوری تحقیق خودشناسی و بازتاب‌های تربیتی آن براساس بینش قرآنی پایان نامه شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک دانلود پاورپوینت در آمدی بر تکنولوژی و انواع آن