👈 فروشگاه فایل 👉

حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی از نوع بیضوی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه:

هنگامی که یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزیی بیضوی گسسته می شود، نتیجه مستقیم آن یک دستگاه معادله جبری خطی می باشد.روشهای عددی متفاوتی برای برخورد با دستگاه معادلات تفاضل محدود حاصل از معادله دیفرانسیل با مشتقات جزیی بیضوی وجود دارد.

در این متن حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی از نوع بیضوی را مورد بررسی قرار می دهیم. یک معادله بیضوی معمولا در مسایل فیزیکی که شامل یک سیستم در حال تعادل می باشد ایجاد می شود. بنابراین متغیر زمان وجود ندارد و در این مسایل پایداری روش تفاضلی نقش اساسی را بازی نمی کند.

فهرست مطالب:

مقدمه

توزیع دما در میله

Shooting Method

حل به کمک دستگاه معادلات دیفرانسیل

شرایط مرزی از نوع مشتق ( شرایط مرزی نیومن )

حل به کمک روشهای تکرار

تسریع همگرایی در روش لایب من (Liebman)

معادله پواسون

شرط مرزی از نوع مشتق

👇محصولات تصادفی👇

دانلود نمونه سوال کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی(سری دوم )با جواب آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت سرمایه گذاری البرز در سال 82 بررسی عوامل فرهنگی ، اجتماعی و روانشناختی مرتبط با فرهنگ سیاسی دانشجویان نمونه سوالات ساختمان داده ها پرسشنامه اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)