👈 فروشگاه فایل 👉

سوالات استخدامی تمامی ادرات همراه با پاسخنامه(به تعداد 3178 سوال)

ارتباط با ما

... دانلود ...

ادبیات ----- 300 سوال

کامپیوتر ----- 275 سوال

اطلاعات عمومی ----- 180 سوال

مصاحبه های حضوری و گزینش----650 سوال تستی و سوالات تشریحی به تعداد 1150 سوال

معارف اسلامی----200 سوال

ریاضی----200 سوال

زبان انگلیسی-----200 سوال

هوش و استعداد----200 سوال

👇محصولات تصادفی👇

پروژه مالی سیستم حسابداری در بیمه نقشه کاربری اراضی شهرستان کردکوی ادبیات شفاهی مدیریت پروژه بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی)