👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از ابتدای متن:

مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) اندکی پس از توسعه مفهوم مدیریت منابع انسانی (HRM) در امریکا و در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 مطرح گردید. مفهوم HRM ابتدا در کارهای آکادمیک در ایالات متحده در دهه 1960 و 1970 توسعه می یابد، و از آن زمان به بعد این مفهوم در جهان کسب و کار به صورت فزاینده ای به کار گرفته شده است (Brewster 1994:1).

در ادبیّات منابع انسانی، معنی مشخص، روشن و یکسانی از مفهوم HRM کمتر وجود دارد. نویسندگان گوناگون تعاریف متفاوتی از HRM بیان کرده اند و یا در تحقیقات خود به کار گرفته اند. بسیاری از محققان تلاش نموده اند تا حوزه های گوناگونی که همگی تحت عنوان HRM قرار می گیرند را طبقه بندی نمایند. به عنوان مثال در یکی از متون کلاسیک منابع انسانی، HRM بر اساس نوعی طبقه بندی 4 گانه تشریح گردیده است. شامل: تاثیرات کارکنان ، جریان منابع انسانی ، سیستم های پاداش ، و سیستم های کار (Beer et al. 1985). ...

فهرست مطالب:

2.1 مدیریت استراتژیک منابع انسانی

2.1.1 مقدمه

2.1.2 مفهوم سازی مدیریت استراتژیک منابع انسانی

2.1.3 تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی

2.1.4 تئوری های مدیریت استراتژیک منابع انسانی

نقش و اهمیت تئوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی

2.1.5 مدل های استراتژیک مدیریت منابع انسانی

‌أ. دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت

‌ب. دیدگاه رفتاری

‌ج. دیدگاه‌ سیستم‌های سایبرنتیک

‌د. تئوری هزینه‌های مبادله/ هزینه‌های نمایندگی

2.1.6 تئوری های غیر استراتژیک مدیریت منابع انسانی

‌أ. دیدگاه قدرت/ وابستگی منابع

‌ب. نهادگرایی

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و ادبیات فصل 2 پایان نامه: نوآوری سازمانی تحقیق پیرامون بازار اسلامی گزارش کاراموزی خاك برداری ، اجرای فنداسیون ، نصب صفحات زیر ستون ، ساخت تیر و ستون از ورق ، برپایی اسكلت فلزی ، اجرای سقف ساختمان با تیرچه و بلوك ترجمه مقاله در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر قضاوت داوران فوتبال ؟ بررسی اجمالی مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت خانگی علیه زنان(فصل دوم تحقیق)