👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پاورپوینت گنبدهای ژئودزیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

1- گنبد ژئودزیك، سازة فضاكار كروی است كه بارهای وارده از طریق اعضای خطی كه در یك گنبد كروی قرار گرفته‌اند را به تكیه گاه‌ها منقل می‌كند و در آن تمامی اعضا در تنش مستقیم (كنش یا فشار) هستند.

2- هندسه گنبد‌های ژئودزیك بر اساس 5 حجم افلاطونی است: چهار ضلعی، مكعب، هشت ضلعی، دوازده ضلعی و بیست ضلعی.

3- در این پنج حجم (و فقط در این پنج حجم)، چند ضلعی‌ها همگی منتظم بوده تمامی اضلاع یكسان هستند و تعداد وجوه با تعداد رئوس برابر می‌باشند. چنین احجامی به هر شكلی كه قرار گیرند. تمام رئوس با محیط كره در تماس می‌باشند.

4- گنبد‌های ژئودزیك به وسیله تقسیمات فرعی یك یا چند حجم افلاطونی شكل می‌گیرند.

5- هشت ضلعی و بیست ضلعی به دلیل شكل مثلثی پایه، به طور ذاتی پایداری بیشتری دارند و برای گنبد‌های مشبك در ساختمان‌ها بیشتر استفاده می‌شوند.

6- با تعداد تقسیمات بیشتر گنبدهای نرمتر و انعطاف‌پذیرتر حاصل می‌شود.

7- بارها در گنبد ژئودزیك، از طریق نیروهای محوری (كشش و فشار) موجود در اعضای قاب به پی منتقل می‌شوند.

8- تمامی اعضای بالایی (آن‌هایی كه بالاتر از زاویه45 درجه قرار دارند) گنبد نیم‌كروی، در زیر بار یكنواخت تحت فشار و تمامی اعضای پایینی تحت كشش و اعضای نزدیك به خط عمود فشار قرار خواهند گرفت.

9- گنبدهای نیم‌كره در تكیه‌گاه نزدیك به خط عمود هستند و یك خط پایة نزدیك به خط افق دارند، كه مقداری جزیی نیروی رانشی بیرونی ایجاد می‌نماید.

10- گنبد‌های ربع‌دایره (تقریبا نصف ارتفاع یك گنبد نیم كره) 5 نقطة اتكا و نیروی رانشی بیرونی قابل توجهی را ایجاد می‌كند و باید به وسیلة پشت بندها یا حلقه‌های كششی مقاوم گردد.

11- گنبد‌های سه – چهارم كره هم دارای پنج نقطه اتكا هستند ولی نیروی رانش به سمت داخل ایجاد می‌نمایند.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها تحلیل رابطةعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی سنگهای ساختمانی پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) چگونه توانستم مشکلات رفتاری دانش آموزم را جهت پیشرفت تحصیل او برطرف کنم