👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه کارگریزی شغلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه اولین پرسشنامه در ایران می باشد که درباره کارگریزی شغلی طراحی شده و در تحقیق منتشر شده در یکی از مجلات بین المللی در سال 2013 مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه مذکور حاوی 10 سوال می باشد و منبع اصلی آن در درون متن آورده شده است.

👇محصولات تصادفی👇

پروژه تعهد سازمانی دانلود تحقیق کامل پرداخت یارانه در ایران بررسی طراحی سایت آموزشگاه كامپیوتر مبانی نظری شایستگی های رهبر، شایستگی الگوریتم های مرتب سازی