👈 فروشگاه فایل 👉

بیماریهای عفونی در دامپزشکی برای حیوانات

ارتباط با ما

... دانلود ...

بیماریهای عفونی در دامپزشکی برای حیوانات

اکتینوباسیلوز (زبان چوبی)

اکتینوباسیلوز بیماری عفونی مشخصی است که خصوصیات آن در گاو التهاب زبان و بمیزان کمتری التهاب عقده های لنفاوی حلقی و ناودان مری می باشد. در گوسفندان جراحات بیماری محدود به بافتهای نرم سر و گردن و ندرتا بینی می شود و معمولاً ابتلاء زبان صورت نمی گیرد. اکتینوباسیلوز در گاو معمولاً بصورت انفرادی در یک گله ظاهر می شود و نظر به اینکه قابل درمان می باشد خسارات کمی وارد می سازد. بیماری در گوسفند بطور تصادفی و انفرادی بروز می کند ولی رد بعضی از گله ها ممکن است میزان ابتلاء به 25 درصد بالغ شود.

مناطق جغرافیایی:

اکتینوباسیلوز گاو رد تمام نقاط دنیا شیوع دارد. بیماری در گوسفندان اسکاتلند زیاد دیده می شود و در اغلب کشورهای گوسفند خیز گزارش دیده شده است.

عامل بیماری:

👇محصولات تصادفی👇

آموزش کامل برنامه نویسی دستگاه فرز با کنترلر FANUC فایل اتوکد نما ساختمان مسکونی 4 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت سینا دارو در سال 89 تحقیق آیین زندگی و خانواده در اسلام تحقیق آماده کوچک سازی و اثرات آن در سازمان