👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی محتوای كتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی محتوای كتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر

فهرست جداول

شماره جدول عنوان جدول صفحه

1 - مشخصات دبیران هنر 32

2 - میزان فعالیت های خارج از مدرسه دبیران هنر33

3 - اهمیت ضرورت داشتن كتاب هنر برای دانش آموزان 33

4 - میزان اختصاص ساعت تدریس هنر در مدارس 34

5 - آموزش بخشهای مختلف كتاب هنر توسط معلمین هنر 35

6 - روشهای تدریس كتاب هنر 36

7 - میزان علاقمندی دانش آموزان به فعالیت های هنری 37

8 - میزان تأثیر كتاب روش تدریس دربهبودجریان‌تدریس هنر 38

9 - میزان دسترسی دانش آموزان به ابزار و وسایل مورد نظر 38

10 - موجودی كتابهای هنری دركتابخانه ها 39

11 - مشكلات موجود درامر تدریس درس هنر 40

12 - تقدّم آموزش خط نستعلیق با قلم ریز قبل از آموزش با قلم 41

13 - تألیف كتب هنر بر اساس جنسیت 41

14 - گنجانیدن مسائل اقلیمی و هنرهای بومی درتألیف كتب هنر 43

15 - ضرورت تشكیل كلاسهای ضمن خدمت 44

16 - نظرات و پیشنهادات راجع به كتب هنر 45

فهرست مطالب

فصل اول ـ كلیات

مقدمه1

بیان مسئله 4

اهداف تحقیق 6

اهمیت و ضرورت تحقیق 7

سوالات تحقیق 10

متغیرها و تعریف عملیاتی آنها 11

فصل دوم ـ مبانی نظری تحقیق

ادبیات تحقیق 16

پیشینه تحقیق 25

فصل سوم – روش تحقیق

نوع تحقیق 29

جامعه آماری . حجم نمونه و روش نمونه گیری 29

ابزار تحقیق 29

روش تجزیه و تحلیل داده ها 30

فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها 32

فصل پنجم ـ بررسی یافته های تحقیق

نتیجه گیری 48

محدودیت ها 50

پیشنهادات 51

فصل ششم ـ خلاصه تحقیق

خلاصه تحقیق 53

منابع و مآخذ

فهرست منابع 57

ضمائم

پرسشنامه 59

چكیده

این تحقیق در سال 1381 با عنوان « بررسی محتوای كتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر » انجام شده است در این تحقیق سوالات زیر مد نظر بوده است .

1ـ آیا اكثریت معلمین هنر قادر به تدریس محتوای كتب درسی هنر

می باشند .

2ـ آیا بی اهمیت بودن درس هنر در مدارس سبب بی تأثیر شدن این درس در روند رشد خلاقیت های هنری و علمی دانش آموزان شده است . جامعه آماری این تحقیق را معلمین هنر مدارس راهنمایی آموزش و پرورش ناحیه 1 و 3 كرج تشكیل می دهند كه تعداد آنها 120 نفر می باشد و تعداد 80 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند .

اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق بوسیلة پرسشنامه جمع آوری گردیده و با استفاده از روش آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

نتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگر آن است كه در تألیف كتب هنر باید به بهره گیری از نظریات روانشناسان مسائل تربیتی كودكان و نوجوانان، استادان و نخبگان هنری ، معلمان با تجربه درامر آموزش هنر و خود دانش آموزان همت گماشت .

در رفع كمبود معلم متخصص و مجرب كوشید و مباحث كتاب به صورت مستقیم به دانش آموزان دیكته نشود تا قوه خلاقیت دانش آموزان پرورش یابد و از شیوه های نوین طراحی فراتر از مداد استفاده شود ، به نقاشی آزاد بیشتر توجه شود .

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد نما منزل مسکونی 3 طبقه کامل قابل ویرایش مقاله آموزشی زندگی نامه جلال آل احمد بررسی ارتباط بین مدیریت مشارکتی و عملکرد فردی مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع تصمیم گیری در سرمایه گذاری پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش مالیات الکترونیک