👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله اثر فشار بالایی همگن (HPH) بر خواص رئولوژیکی آب گوجه فرنگی 3

ارتباط با ما

... دانلود ...

برای دانلود 2 مقاله دیگر در زمینه اثر فشار همگن بالا ( HPH) در رئولوژی خواص آب گوجه فرنگی روی لینک های زیر کلیک کنید

1. خواص ویسكوالاستیك و نقش كاكس- مرز

2. وابسته به زمان و حالت برشی پایدار

3. خزش و بهبود رفتار‌ (دانلود از همین صفحه)

اثر فشار همگن بالا ( HPH) در رئولوژی خواص آب گوجه فرنگی : خزش و بهبود رفتار- 2013

Effect of high pressure homogenization (HPH) on the rheological properties of tomato juice: Creep and recovery behaviours

چکیده :

فشار همگن بالا (HPH) یک تکنولوژی غیر حرارت است به عنوان جزئی یا کلی برای پردازش مواد غذایی پیشنهاد شده است. اگر چه اثرات آن بر غیر فعال کردن میکروبها بطور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است. تغییرات رئولوژیکی در محصولات میوه ای نیاز به توصیف بیشتر دارد. کار حاضر اثر HPH را تا 150 مگا پاسکال در خزش و بهبود خواص آب گوجه فرنگی بررسی می کند مدل مکانیکی برگر توضیح خوب برای خزش بوده و پارامترهای آن به عنوان تابعی از فشار همگن مورد بررسی قرار گرفته است. پردازش به روش HPH افزایش در خاصیت الاستیک و رفتار ویسکوزیته آب گوجه فرنگی را نشان می دهد که می تواند به اختلال حرارت معلق در طول پردازش نسبت داده شود. علاوه بر این مدل های تشکیل دهنده می تواند محصول داخلی ساختار را نیز تحت تاثیر قراردهد. نتایج بدست آمده در برنامه های کاربردی ممکن است از فرایند HPH به عنوان یک ابزار ارزشمند برای ترویج تغییرات فیزیکی در مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

کلید واژه ها: خصوصیات خزشی قابل بازیابی – فشار همگن بالا – علم جریان و تغییر شکل ماده – آب گوجه فرنگی

مقدمه :

خصوصیات رئولوژیکی غذاها برای طراحی عملیات واحد، بهینه سازی فرایند و تضمین کمیت بالای محصول مهم است. ( ایبارز و باربوسا 2003) ( جانواز و رائو 1999) خواص ویسکوالاستیک در طراحی و پیش بینی ثبات محصول بسیار مهم است. (ایبارز و باربوسا 2003 ) که در شرح آن بسیاری از پردازش ها و پدیده ذخیره سازی تحت تاثیر است. ( استاف 1996) فشار همگن بالا HPH یک تکنولوژی شامل فشار یک سیال از طریق یک شیر با شکاف باریک است که تا حد زیادی افزایش سرعت جریان را بدنبال داشته و در نتیجه تنش برش بالابر را اعمال می کند. بنابراین مولکولها و ذرات معلق در مایه مانند سلولها تحت تنش مکانیکی بالایی قرار می گیرد. (لگراند وبلتر2004)(آگستو وکریستیانین 2011) این فناوری توسط محققان بسیاری بعنوان یک روش نگهداری غذا به صورت غیر حرارتی به خصوص برای میوه ها و سبزیجات مهم در صنایع غذایی می باشد. که به طور گسترده دارای رژیم غذایی انسان گنجانده شده است. عملیات واحد همگن سازی معمولا در پردازش گوجه فرنگی مورد استفاده قرار می گیرد. وآن به خوبی برای ویسکوزیته ظاهری محصولات گوجه فرنگی مناسب بوده ویسکوزیته ظاهری را افزایش می دهد. ( مانسون و بایود 2007)با این حال تنها چند اثر مربوط به اثر فشار همگن بالا در مورد رشد رئولوژی گوجه فرنگی وجود دارد. بخصوص با توجه به خواص ویسکوالاستیک. ( اگستو وایبارز 2012 ) اثر ارزیابی HPH را تا 150 مگاپاسکال در شرایط وابسته به زمان و حالت ثابت برشی برای خواص رئولوژیکی آب گوجه فرنگی تحقیقاتی را انجام داده اند. اگستو و ایبارز وکریستینی در سال 2013 نیز اثر HPH را در مدول ذخیره سازی ׳G مورد بررسی قرار دادند مدول ״G ویسکوزیته پیچیده η پارامترهای مرتبط با خواص ویسکوالاستیک آب گوجه فرنگی بوده و همچنین کاربرد قانون کاکس- مرز مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال تعداد محدودی از تحقیقها در مورد استفاده از خزش و بازیابی به منظور ارزیابی محصولات گیاهی به ویژه در آب گوجه فرنگی انجام شده است. ایبارز و باربوسا در 2003 مشاهده کرد که با اجرای فرایند خزش و بهبود آزمایش ممکن است رفتار رئولوژیکی محصول با استفاده از مدل های مکانیکی و معادلات ساختاری در ترکیب معادله ویسکوزیته نیوتن و معادله کشش هوک مورد بررسی قرار دادند. خزش در آزمایش برای ارزیابی رئولوژیکی مواد غذایی با موفقیت استفاده شده اثرات مختلف علاوه بر این در شرایط پردازش ماده در رئولوژی ماده غذایی نیز مورد بررسی قرار گرفت. با انجام آزمایش خزش نه تنها خواص رئولوژیکی اریابی شد. همچنین پارامترهای مدل کلوین – ویت نیز شناسایی شد. که در شکل یک و معادله 2 آمده است. که برای ساختار داخلی محصولات می باشد. بنابراین خزش و بازیابی به عنوان یک ابزار ارزشمند به منظور مشخص سازی خواص ویسکوالاستیک برخی از مواد غذایی ثابت شد. کار حاضر اثر هم فشار همگن بالا را بر خواص ویسکوالاستیک آب گوجه فرنگی به عنوان رفتارش در برابر خزش و آزمون بازیابی مورد بررسی قرار گرفته است.

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد نما منزل مسکونی 3 طبقه کامل قابل ویرایش شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مانه و سملقان شیپ فایل بخشهای شهرستان کاشمر متن كامل قصص دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی شبکه های کامپیوتری سخت افزار و نرم افزار شبکه