👈 فروشگاه فایل 👉

اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

به دلیل رشد و توسعه سازمان­ها و افزایش نقش آنها در اجتماع، پیامدهای اجتماعی و فعالیت­های سازمان و تأثیرات آنها بر ذینفعان مختلف اهمیت روزافزون یافته است؛ به گونه­ای که عملکرد اخلاقی و اجتماعی سازمان­ها بر عملکرد کلی آنها تأثیرات قابل توجهی دارد. در این میان سازمان­ها برای تحقق اهداف و مأموریت­های خود علاوه بر رعایت استانداردها و قواعد سازمانی و قانونی، نیاز به مجموعه­ای از رهنمودهای اخلاقی و ارزشی دارند که آنها را در این امر یاری کرده، با ایجاد هماهنگی و ثبات رویه حرکت به سمت وضعیت مطلوب را تسهیل نماید. در این مقاله به تبیین اهمیت موضوع اخلاقو مسئولیت اجتماعیسازمان­ها، خصلت­های اخلاق کسب و کار جدید، جایگاه آن در مدل مهم مدیریت کیفیت اروپا و نیز نقش آن در تدوین و اجرای استراتژی در متون مدیریت استراتژیک پرداخته می­شود.

👇محصولات تصادفی👇

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت معدنی دماوند در سال 86 آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند پیرانشهر در سال 82 اقتصاد نفت دانلود پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی آوا آهنگ (نمونه مشابه مسکونی) برنامه ریزی و طراحی فرودگاه