👈 فروشگاه فایل 👉

ارزیابی و مقایسه هتل های ایرانی و اروپایی و آمریکایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

مقدمه

1. مقدمات ابتدایی در شناخت هتل های ایرانی و خارجی

١.١ انواع هتل و اتاق

٢.١ خانه داری و لاندری (اتاق دار)

٣.١ پذیرش

4.1 نورپردازی، طراح دکوراسیون داخلی و استانداردسازی در هتل .

٢. انواع هتل ها بر اساس ستاره

2.1ستاره های هتل به چه معنای است؟

٢.٢ هتل های ٢ ستاره

٣.٢ هتل های ٣ ستاره

4.2 هتل های ۴ ستاره

5.2 ستاره حلبی و ستاره های وطنی

3.تفکیک بندی هتل های 5 ستاره براساس استاندارد های جهانی اروپا و ایران

١.٣ مقایسه هتل های ۵ ستاره گران قیمت ایران

٢.٣ آشنایی با هتلهای عجیب و غریب

٣.٣ اسم های جالب از هتل ها بر اساس استانداردها و ویژگی های داخلی

۴.٣ اصول معماری هتل ها

۴ استاندارد سازی در هتل ها

١.۴ نقد و بررسی استانداردهای کیفیت خدمات در صنعت هتلداری

٢.۴ هتل های استاندارد شده چه تغییراتی کرده اند ؟

٣.۴ روند استاندارد سازی در هتل های ۵ ستاره چگونه است؟

۴.۴ نتیجه گیری

مراجع

👇محصولات تصادفی👇

متر طراحی شده در سالیدورک و کتیا پرسشنامه سکوت سازمانی بررسی تطبیقی تجدیدنظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس مبانی نظری وپیشینه تحقیق كارآفرینی سازمانی دانلود تحقیق در موردشبکه های نسل جدید ngn