👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی برق در اداره برق

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه 5

دستورالعمل های ایمنی و فنی 6

نكات ایمنی نصب اتصال زمین 7

بالا رفتن از تیر 9

تعویض یك تابلوی توزیع 11

تعویض مقره فشار ضعیف 12

سیم كشی 12

انشعاب گیری فرعی 15

تعویض كنتور در منزل مشتری 16

نكات ایمنی كار روی كابل 18

نكات كلی ایمنی 20

اداره برق 21

نحوه انتخاب ترانسفورماتور در جریان متناسب با قدرت قراردادی 23

چگونگی تست كنتور تك فاز و سه فاز 25

مقدمه

مهندسان برق با خلق وعملکرد سیستمهای بسیار متنوعی سروکار دارند که به منظور بدست آوردن نیازها و خواسته های جامعه طراحی می شوند . این سیستم ها دامنه گسترده ای دارند واز سیستم های مربوط به تولید ،انتقال وکنترل مقادیر کم انرژی سیستم های کنترل و بهره وری از مقادیر بسیار زیاد انرژی رادربرمی گیرند ،درایران سیستم های برق حداکثر نقاط به صورت شعاعی ساده است و کمتر از تجهیزات ایمنی خط استفاده کرده اند وبرای تولید برق در نیروگاهها از سوختهای فسیلی استفاده می کنند وتا حد خیلی کم از توربینهای آبی وبادی و هسته ای برای تولید برق استفاده می کنند و قسمت انتقال برق نیز بیشتر به صورت هوایی است ودر بعضی از جاهای خاص از کابل کشی زمینی استفاده کرده اند.

دراین گزارش در فصل اول در مورد ایمنی دربرق وکارکردن با قسمتهای مختلف سیستم برق توضیح داده شده است وباید گفت ایمنی مهمترین ویکی از اصولی ترین کارهایی است که هر کس می خواهد با برق سروکار داشته باشد باید آن رابداند ورعایت کند که سلامت وکار طولانی ومداوم با برق رابرای خود تضمین کند ودر فصل دوم در مورد قسمتهای اداره برق و وظایف آنها شرح داده شده است و همچنین در مورد تجهیزات دستگاهی که مورد استفاده در اداره برق قرار می گیرد.

درپایان این امر را برخود واجب می شمارم که از زحمات بی شائبه جناب آقای مهندس ومحمدرضا حسن زاده و همچنین راهنمائی های بی دریغ شرکت برق شهرستان انزلى کمال تشکر نمایم و همچنین از زحمات خدمات رایانه ای APPLE که درامر تایپ این گزارش زحمات فراوان کشیده اند سپاسگذاری می نمایم.

👇محصولات تصادفی👇

آشنایی با چند حیوان عجیب الخلقه و کمیاب همراه با تصویر پایان نامه فناوری تكنولوژی و ارتباط پایان نامه هنجارها و ناهنجاهای موجود در جامعه و نقش آن بر زندگی جوانان پمپ ها( مهندس میکائیل فراتی) طرح توجیهی سود و زیان