👈 فروشگاه فایل 👉

طراحی فنی نگهداری و تعمیرات بر مبنای شرایط(CBM)

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده :

بهره وری ، سلاح كلیدی شركت های صنعتی، برای پایدارماندن در بازار جهانی است . بهره وری هنگامی افزایش می یابد كه قابلیت دسترسی افزایش یابد. این امر در گرو تمركز مستقیم بر انواع روش ها و استراتژی های نگهداری و تعمیرات) نت ( است. افزایش قابلیت دسترسی در یك نت كارا، با كمتر شدن فعالیت های نت اصلاحی و افزایش تناوب صحیح نت پیشگیرانه ، تحقق می یابد. نت بر مبنای شرایط ، یك تكنولوژی است كه می كوشد ، نقص ها را در مراحل اولیه، قبل از اینكه بحرانی شوند، تشخیص دهد ، كه این موضوع باعث برنامه ریزی صحیح نت پیشگیرانه خواهد شد. این مقاله در مورد اجزای فنی رویكرد سیستمی كامل CBM بحث می كند و بوسیله یك مطالعه موردی نشان می دهد كه ، چگونه برای یک ربات صنعتی می توان با استفاده از روش هوش مصنوعی، استدلال مورد مبنا و آنالیز صوت، اجزاء فنی یک سیستم نت بر اساس شرایط را طراحی کرد.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق انگیزه مادری بانک موبایل آگهی دهندگان در اینترنت(تضمینی) مقایسه تهیه مربا به روش سنتی و صنعتی گزارش كارآموزی بررسی حسابداری شهرداری مبانی نظری ناتوانی های یادگیری، آموزش و پرورش استثنایی