👈 فروشگاه فایل 👉

استفاده استراتژیک توسعه عملکرد کیفیت(QFD) در صنعت ساخت

ارتباط با ما

... دانلود ...

استفاده استراتژیک توسعه عملکرد کیفیت(QFD) در صنعت ساخت

مقدمه

قابلیت بقاء طولانی مدت یک سازمان ، به طور گسترده ای بسته به این دارد که چگونه اثربخشی سازمان ، منابعش را برای ارضا سهامدارانش مطلوب می سازد . برای عملیات سازمانها در صنعت ساخت ، یکی از ممتازترین ذی نفعان ، ارباب رجوع ها هستند ](استفاده کنندگان نهایی یا مشتریان بسته به نوع تحقیق دارند ) بنابراین در باقی مقاله ، ارباب رجوع ، مشتری و استفاده کننده به شکل مترادف استفاده خواهند شد [ . ارضا نیازها و انتظارات منتهای اهمیت برای شرکتهاست چون کیفیت در چشمان مشاهده کننده است و هر چیزی که آنها تقاضا دارند و از محصول / تحقیق انتظار دارند . مشخصات کیفی یک نهاد را تعریف می کند . ماهیت منحصر به فرد صنعت ، درک نیازها و انتظارات مشتری را به مشکلی دقیق ، برای هر تحقیق ای لازم و ضروری کرده تا سطح رضایتمندی آنها افزایش یابد .

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق قیام 15 خرداد نقشه کاربری اراضی شهرستان نطنز فوت متهم یا محکوم علیه و تأثیر آن در تعقیب کیفری 2003 server با فهرست بهبود پایداری سیگنال کوچک احتمالاتی سیستم قدرت با اتصال مزرعه ­ی بادی بسیار بزرگ