👈 فروشگاه فایل 👉

دیتابیس سیستم داروخانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

طراحی و برنامه نویسی دیتابیس SQL Server2008سیستم داروخانه

به همراه فایل ورد DarokhanehDB

جدول خرید KharidTBL

محدودیت

طول فیلد

نوع فیلد

نام فیلد

توضیح فیلد

NotNull-PrimaryKey

9

decimal

Dcode

کد دارو

NotNull

70

varchar

NameDaro

نام دارو

NotNull

30

varchar

Sherkat

شرکت ساخت

NotNull

8

DateTime

Date _Tolid

تاریخ تولید

NotNull

8

DateTime

Date_Engeza

تاریخ انقضاء

NotNull

8

money

Fi

فی

Null

3

char

HelalAhmar

تحت پوشش حلال احمر

Null

70

varchar

Coment

توضحات

سورس SQL

create table daro1TBL

(STDID nchar 9 not null

Fname varchar 15 not null

Lname varchar 20 not null

Address Varchar 50 not null

Tozihat varchat 150 null);

foreign key STDID_fk(stdid) references darotbl(stdid);

سورسهای حذف و اضافه و ویرایش و خرید و شمارش و ...

select *from KharidTBL

where Sherkat='شرکت ابوریحان';

drop table daroTBL

Alter Table DaroTBL

Drop column user1

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد در شرکت بهشاد نقشه کاربری اراضی شهرستان فیروزکوه ترجمه مقاله یک مکانیزم پیش بینی برای مدیریت برق در یک خانه ی هوشمند، با استفاده از سیستم چند عاملی طراحی جامع فرهنگسرا شامل رساله، نقشه های اتوکد، آرشیکد و ... مبانی نظری حقوق شهروندی و حقوق بشر