👈 فروشگاه فایل 👉

ارشد رشته زمین شناسی آب شناسی سال 90-91 نوبت دوم

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارشد رشته زمین شناسی آب شناسی سال 90-91 نوبت دوم

که شامل سئوالات موارد درسی زیر به صورت جداگانه و تفکیک شده می باشد

آب شناسی-هیدرولوژی

آبهاب زیرزمینی--هیدروژئولوژی

آتشفشان شناسی

آمار و احتمال

زبان تخصصی

زمین شناسی ساختاری

زمین شناسی فیزیكی

زمین شناسی مهندسی

زمین فیزیك--ژئوفیزیك

زمین شناسی اقتصادی

ژئوشیمی--مبانی زمین شیمی

سنگ شناسی آذرین و دگرگونی

فتوژئولوژی

محیط های رسوبی

هیدروژئوشیمی

👇محصولات تصادفی👇

پاراشوت (سیستم ایمنی آسانسورها ) فایل اتوکد نما آپارتمان مسکونی 8 طبقه کامل قابل ویرایش سیستم حسابداری بیمه پایان نامه پیش بینی دما با استفاده از روش های هوشمند بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان