👈 فروشگاه فایل 👉

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت فارسیت درود در سال 88

ارتباط با ما

... دانلود ...

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت فارسیت درود در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

👇محصولات تصادفی👇

مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS مقاله جایگاه انگیزه در حقوق جزا ازدواج موفق پرسشنامه سبک هویت اصول فقه (بخش )2 رشته فقه ، الهیات