👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دشتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

1- در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

2- این شیپ فایل، در یک فایل فشرده ارائه شده است که بعد از دانلود باید آن را از حالت فشرده خارج کنید تا در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش باشد.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی آشنایی با بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران ترجمه مقاله بررسی روش های یادگیری ماشین به فیلتر هرزنامه ترجمه مقاله بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) مبتنی بر ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابر رسانا (SMES) برای جبرانسازی نوسانات ولتاژ انبردست طراحی شده در سالیدورک و کتیا پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی