👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خلخال

ارتباط با ما

... دانلود ...

1- در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

2- این شیپ فایل، در یک فایل فشرده ارائه شده است که بعد از دانلود باید آن را از حالت فشرده خارج کنید تا در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش باشد.

👇محصولات تصادفی👇

نرم افزار حسابداری منزل مجردی دانشجو مقاله: جهت حرکت در شبکه های بیسیم مبانی نظری وپیشینه امید به زندگی(فصل دوم) دانلود پاورپوینت تشیع لندنی و شیعه انگلیسی گزارش کاراموزی روش تولید بوش سیلندر اتومبیل