👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فریدونشهر

ارتباط با ما

... دانلود ...

1- در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

2- این شیپ فایل، در یک فایل فشرده ارائه شده است که بعد از دانلود باید آن را از حالت فشرده خارج کنید تا در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش باشد.

👇محصولات تصادفی👇

پروژه پایان تحصیلی کاردانی نرم افزار فروشگاه پایان نامه عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران پروژه كار‏آفرینی چاپ